Kristin Indergård

Frisör och yogalärare

Gong

Gong är ett av våra verktyg för att hjälpa till att komma ner i djup avslappning. När vi slår på gongen så skickar den ut toner som blandar sig med nya toner som ger en kaskad av ljud och vibrationer som fortplantar sig i kroppen till den som vilar. Den hjälper till att lösa upp och släppa taget om inre och djupt liggande spänningar och stress så att kropp och sinne kan få slappna av och vitaliseras. 

Jag spelar gong till vilan efter ett yogapass och erbjuder också längre gongbad.


Vila till gongen

Här kan du lyssna till hur gongen låter!